மத அடையாளங்கள்

0

அர்ச்சகர்களே,
அர்ச்சனைத் தட்டுகளில்
வாங்காதீர்கள்
தேங்காயும், பூவும்.

கீதையில் நான்கு
பக்கங்களைக்
கற்று வரச் சொல்லுங்கள்,

போதகர்களே
வேண்டாம்
இந்த மெழுகுவர்த்தி
சமாச்சாரங்கள்.

விவிலியத்தில்
ஒரு அதிகாரம்
வாசிக்கச் சொல்லுங்கள்

எல்லா மதங்களும்
சொல்லட்டும்
இதையே.

போர்வைகளுக்கு வெளியே
விரியட்டும்
பார்வைகள்.

இல்லையேல்
அடையாளங்களுக்குள்
அமிழ்ந்து போவது
மதங்கள் மட்டுமல்ல
ஆண்டவனும்.

0

Advertisements
By சேவியர் Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s