மழலைக் காலம்

child-753775_640

காகிதக் கப்பல் எப்போதுமே
யுத்தத்துக்கு
உபயோகப்படாது.

வகுப்பறை
விமானங்கள்
தூர தேசம் செல்வதில்லை.

பனங்காய் வண்டி
பயணத்துக்குப்
பயன்படுவதில்லை.

கடற்கரை மணல் வீடு
வசிப்பதற்கு
வசதிப்படாது.

மர இலை
சுருட்டிச் செய்த
ஊதலைக் கொண்டு
எங்கும்
கச்சேரி நடந்த
முடியாது.

மழலை வயது
கற்றுக் கொள்கிறது !
எது
பிற்காலத்தில்
பயன்படாது என்பதை !

0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s