அருகிலிருக்கும் தூரம்

 

feet-538245_640

முன்பெல்லாம்
பத்து மைல் என்றாலே
பதட்டப் படாமல்
நடந்து சென்றனர்.

அதிகாலைச்
சந்தைக்கும்
மாலை நேர
மாட்டு வியாபாரத்துக்கும்.

முக்கால் மைல் என்றாலே
முட்டி வலிக்கிறது
எனக்கு.

அன்றெல்லாம்
நேரம் தேவைப்பட்டது
நடந்து நடந்தே
இடத்தை அடைய.

இப்போது அது இல்லை
அதனால் தானோ
என்னவோ,
ஆயுளிலும் தரப்படுகிறது
ஐம்பது சதம் தள்ளுபடி.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.