கோலத்தைப் புறக்கணித்த புள்ளிகள்.

 

Image result for man thinking painting

வாழ்க்கை என்னும்
பேருந்து
நிறுத்தங்களைப் புறக்கணித்து,
தொலைவில் போய் நிற்கிறது.
துரத்திப் பார்த்து
தோற்றுப் போன மக்கள்,
நெற்றி வியர்வையை
விரல் வளைத்து துடைத்தெறிந்து
மீண்டும்
நிறுத்தங்களுக்கேத் திரும்புகின்றனர்.

0

முத்துக்களின் விளைச்சலுக்காய்
சிப்பிகள்,
பாறை முதுகுகளில்
வாய் திறந்து
காத்திருந்துக் காத்திருந்து,

வறண்டு போன மேகத்தின் தேகம் கண்டு
பாசி தேடி
இடுக்குகள் நோக்கி
இடம் பெயர்கின்றன.

0

கார்மேகம் வந்தால்
அரங்கேற்றம் நடத்தலாம் என,
தோகை துலக்கி
காத்திருந்த ஒற்றை மயில்,

மேகம் தன்
கார்குழலில் வானவில் சொருகி
மெல்லச் சிரித்த மாலைப் பொழுதில்
பார்வையின்றி
படுத்துக் கிடந்தது.

0

கதிருக்காக காத்திருந்த
வயல்களில்,
மாடப் புறாக்களையும்,
மாடுகளையும் துரத்தி
ஓய்வாய்ப் படுத்த போது,

மரணம் வந்து
மேய்ந்து போனது !.

0

ஏதேதோ வடிவத்தில்
யாரார்க்கோ ஏதேதோ
மறுக்கப் படும் போதும்,
இன்னும்
தொடர் தவங்கள்
தொடரத்தான் செய்கின்றன,
அதே
நம்பிக்கையுடன்.

0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s