தொடர் போராட்டம்.

Image result for kids seashore painting

முதல்ச்சுவடு
எப்போதுமே இலட்சியத்தை
முத்தமிடுவதில்லை.

முத்தமிடும் வரை
முயற்சிப்பவற்கு
முதற் சுவடு என்பது
முற்றுப்புள்ளியாவதில்லை.

ஒரு
மாலைப்பொழுதில்
கடற்கரை மணலில்
விரல் வரைந்த கோலத்தை
கடலலை அவசரமாய் வந்து
அழைத்துச் சென்றது.
என் விரல்களோ
கரை முழுதும் தொடர்ந்து புள்ளியிட்டன.

ஒவ்வொருமுறையும்
கடலலையில்
நீச்சலடித்து வந்த
சிப்பி பொறுக்கும் போராட்டத்தில்
தோல்விகளோடு தொடர்ந்தன
என்
தொடர் போராட்டங்கள்.

பட்டத்தின்
வால் ஒட்டிப் பழகிய
பள்ளிக்கூடப் பிராயத்தில்,
பறக்கவிட்டவற்றில்
பறந்தவற்றை விட
இறந்தவைகளே அதிகம்
ஆனாலும்
என் நூல் பயணங்கள் தொடர்ந்தன.

நிராகரிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்,
துரத்தப்பட்ட வாய்ப்புகள்,
ஏமாற்றங்களின் கரைகள்.
இப்படியே நடந்தது
என் இளமை நதி,
ஆனாலும்
பயணம் தொடர்ந்தது நில்லாமல்.

இப்போது
திருப்பிப் பார்க்கிறேன்.
என்
அலங்கார அறையின் அடுக்குகளெங்கும்,
விருதுகளும், பதக்கங்களும்.

இப்போதும்
கடற்கரைக்குச் செல்லும் போது
ஆங்காங்கே பார்க்கிறேன்.
சிப்பி பிடிக்க ஓடும்
சிறுவர்களையும்.
கடலலை இழுத்துச் சென்றாலும்
தொடர்ந்து படம் வரையும் விரல்களையும்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.