பிரிய மனைவிக்கு. பிரியமுடன்.

Image result for man writing

 

அழகே,
அனிச்ச மலரின்
அடுத்த உறவு நீதானா ?

தொட்டாச்சிணுங்கியின்
உயிர்த்தோழியும் நீதானா ?

மாங்கல்ய பந்தங்களுக்குள்
முடிச்சிட்ட பின்
அழுகையை
அவிழ்த்து விடுகிறாயே.

கூந்தல் இழைகள்
கலைந்து புரள்வது போல
உன்
குற்றச் சாட்டுகளை
பறக்க விடுகிறாயே.

உன்னைக் கொஞ்சுவது
குறைந்து போனது என்கிறாய்,
பழைய நேசம்
பறந்து போனதா என்கிறாய்.

புரிந்து கொள் பிரியமே
கவிதை அழகுதான்
ஆனால்
கவியரங்கமே வாழ்க்கையாகி விடுமா ?

ஒரு கூரையின் கீழ்
உயிர்ப் பரிமாற்றம் செய்பவர்கள் நாம்,
இதில் தீர்ப்பில்லா வழக்குகளுக்காய்
வழக்காடுதலை
வழக்கமாக்கலாமா ?

நான் வாசமானவன் என்று
வண்ணமலர்
பச்சை குத்திக் கொள்வதில்லை.

என் நேசமதை
வார்த்தைகளில் சொல்லாவிடில்
வற்றி விட்டது என்பதா ?

உன் கடந்தகாலமும்
என் கடந்த காலமும்
கடந்து போன சுவடுகளில் தான்
நம் நிகழ்காலம்
நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
அதில் ஏனடி இந்த
இறந்தகாலச் சிந்தனைகள் ?

உன்னைக் காதலிக்கத்துவங்கிய
முதல் வினாடியில்
உன்னில் தீக்குளித்து முடித்தேன்.
அந்த அக்கினி வாசம் இன்னும்
அகலவேயில்லை.

காதலின் கணவாய்களில்
என்
காதலைச் சொன்ன நான்
திருமணத்தின்
நிறுத்தத்துடன் அதை
நிறுத்திவிட்டது தவறுதான்.

புரிந்து கொண்டேன்..
மௌனம்
காதலியாய் இருக்கும் போது மட்டுமல்ல.
மனைவியான பின்னும்
மன்னிக்க முடியாததுதான்.

5 comments on “பிரிய மனைவிக்கு. பிரியமுடன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.