நினைவுக் கனல்கள்

Image result for Old lady kitchen village

 

குமிழியைத் திருகினால்
எரிகிறது அடுப்பு,
கூடவே
ஈரச் சருகுகளுக்குள்
மூச்சுக்காற்றை ஊதி ஊதி
இருமலுக்கிடையே
விறகு எரிக்கும் அம்மாவின்
நினைவும்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.