அழுவதில் அத்தனை ஆனந்தமா..

Image result for just born crying

 

எங்கே இருக்கிறேன்,
நான் யார் ?
என்ன நேர்கிறது எனக்கு ?
ஒன்றும் விளங்கவில்லை,

சட்டென்று விழிகளில்
வேகமாய்ப் பாய்கிறது
வெளிச்ச அருவி

ஏதோ ஒரு முரட்டுக்கரம்
கூரிய கத்தியால்
என் உடலில் வெட்டுகிறது.

யாரோ எரிமலைக்குழம்பில்
என்னை அமிழ்த்துகிறார்கள்.

உடலைச் சுற்றி ஏதோ ஒன்று
எலும்புகளை நொறுக்குகிறது.

அசுர பலத்துடன் இரு கைகள்
என்னை
தலைகீழாய் உலுக்குகின்றன.

தொண்டை வரைக்கும்
வார்த்தைகள் உருண்டு வந்து
மொழி மறந்து வறண்டு போகின்றன.

புரியாத சத்தங்களின்
பிரம்மாண்ட ஊர்வலம்
என் காதுகளைச் சுற்றிலும்.

ஏதேதோ மோதுகின்றன
என் மேனியெங்கும்.

ஒட்டுமொத்தப் பயத்தின்
ஒற்றைப்புள்ளியாய் நான்.
விலகாத பயம் விரிவடைய
உயிர் திரட்டி வீறிட்டு அழுகிறேன்.

வெளியே சிரிப்பொலி
குழந்தை அழுதுவிட்டது எனும்
ஆனந்தக் குரல்களுடன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.