என் எல்லைக்குள் அவனில்லை

Image result for man shadow

முதல் கவிதை
பிரசுரமாகியிருக்கிறது.

வியப்பைத் தின்னும்
பெருமையின் பற்களும்,
பெருமை மின்னும்
வியப்பின் விழிகளுமாய்
நான்.

என் கனவின்
மொழிபெயர்ப்பு ஒன்று
காகிதத்தில் புகுந்து
கதவடைத்திருக்கிறதே !

மிச்சம் மீதி பாதமும்,
அச்சைப் பார்த்த ஆச்சரியத்தால்
ஆகாய ஈர்ப்பு விசைக்கு
ஆட்பட்ட அவஸ்தை.

எதிரே தென்படுவோர் காதுகளுக்குள்
என்னை விட்டு
வெளியே பறந்த வார்த்தைகளின்
வால் பிடித்திழுத்து
கீழிறக்கி வைத்தேன், விஷயத்தை.

அவர்களிடம் ஏதும்
நிறமாற்றங்கள் நிகழவில்லை.

நட்சத்திரம் உதிர்ந்ததென்று
எனக்குள்ளே அதிர்வு,
அவர்களுக்கோ அது
பாறைமேல் விழுந்த
சாதாரண இலையாய்
சத்தமிடாமல் கிடந்தது..

அப்படியா ?
வாழ்த்துக்கள்
என்றார்கள் கை குலுக்கி.

குலுக்கிய கையை
விலக்கிய பின்னும் விலகாமல் இருந்தது
அவர்களின்
விழிப்பார்வை விட்டுச் சென்ற
சலனமற்ற பார்வைகள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.