பெண்ணின்றி அமையாது உலகு


பெண்ணின்றி அமையாது உலகு

++++

பெண்ணின்றி அமையாது உலகு
பெண்ணென்று சொன்னாலே அழகு

உயிரோடு உயிராக
உறவோடு உறவாக

தோளோடு தோளாக
மனதோடு மனதாக

பெண்தானே இல்வாழ்வின் விளக்கு, அவள்
ஆனந்தம் நம்வாழ்வின் இலக்கு

கோரஸ்

பெண்மையைப் போற்றிடு தேசமே,
பெண்மையைப் போற்றிடு
புன்னகை பூத்திடு தேசமே
புன்னகை பூத்திடு

*

மங்கையவள் தங்கையென
புன்னகையும் தருவாள்
தோள்சாயும் தோழியென
ஆறுதலும் தருவாள்

தோள்சாயும் தோழியெ
வீரத்தை விதைக்கின்ற‌
பாரதியின் குரலாய்
புதுமைகள் புரிகின்ற‌
புதுமைப் பெண் ஆவாள்

பெண்ணின்றி பூலோகம் இல்லை
பூமிக்கு புன்னகையும் இல்லை

ராப்

படிக்காம ஒதுக்கி வெச்ச
பழங்காலம் போச்சு,
அடக்காம அடக்கி வெச்ச
வரலாறும் போச்சு.

அடுப்பூதும் காலமெல்லாம்
அடியோடு போச்சு
கம்ப்யூட்டர் கையோடு
பெண்காலம் ஆச்சு

தில்லான வெற்றிதனை
சொல்லாமல் பெறுவோம்
கல்லான மாந்தருக்கும்
நல்லன்பை தருவோம்

ஆணுக்குப் பெண்ணவள்
தாழ்வாக இல்லை
தோளோடு தோளானால்
தோல்விகளும் இல்லை

சரணம் 2

உயிருக்குள் உயிரொன்றை
உயிரூற்றி வளர்ப்பாள்,
கண்ணுக்குள் கண்ணாக
காப்பாற்றி வளர்ப்பாள்

திரைகடலும் தாண்டியவள்
வரலாற்றைப் படைப்பாள்
இலட்சியத்தின் உச்சிதனை
நிச்சயமாய் அடைவாள்

பெண்ணின்றி தாய்மையும் இல்லை
பூமிக்கு மேன்மையும் இல்லை.

*

By சேவியர் Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.