பின்னல் போட்ட மின்னல்

pinnal-small.jpg

பின்னல் போட்ட மின்னல் காரி
காதில் காதல் சொல்வாளா
கன்னம் கோர்த்த கன்னம் கொண்டு
கவிதை எழுதிச் செல்வாளா ?

0

மேற்கு வானம் மஞ்சள் பூசி
நீலக் கடலில் குளிக்க,
வெப்பம் போன காற்றுக் கூட்டம்
தெப்பத்துக்குள் கிடக்க,
வெள்ளிப் பாத வெள்ளை வாத்து
அல்லி விலக்கி மிதக்க,

காதல் கொண்ட என்மனம் மட்டும்
உந்தன் பின்னே நடக்குதடி.

0

தாழக்கரையின் தாழம் பூவும்
வாசனை வீசிச் சிரிக்க – அது
பட்டுப் பூச்சியின் வண்ண இறகில்
மெல்ல மோதிக் களிக்க
பச்சை கொட்டிய வயலின் நண்டுகள்
வளைகளை உடம்பில் உடுத்த,

காதல் கொண்ட என்மனம் மட்டும்
உனக்குள்ளேயே கிடக்குதடி.

0

பாத்தியோரம் பளபளப்பாக
பாசிப்  பூக்கள் கிடக்க
கன்னிப்பெண்ணின் உடையும் வளையாய்
சின்ன அருவி சிலிர்க்க
வாழை மரத்து இலை மேடையிலே
பொன்வண்டுகள் களிக்க,

காதல் குயிலே என் மனம் மட்டும்
உனக்குள்ளேயே வழுக்குதடி.