Telephonic Interview (தொலைபேசி இன்டர்வியூ) TIPS

தொலைபேசி இன்டர்வியூவில் வெற்றி பெறும் வழிகளை எளிமையாக விளக்கும் வீடியோ !