புதுப்பிக்கட்டும் புத்தாண்டு

ஒவ்வோர் வருடமும்
ஒவ்வோர் மைல் கல்
திசைகளைச்
சரிபார்த்துக் கொள்வோம்.

இலட்சியத்தை
இலக்கங்களில் நிர்ணயிக்காமல்
இயக்கங்களில் நிர்ணயிக்கவும்,

பதவிகளை நோக்கிய
பயணத்தை விடுத்து
உதவிகளை நோக்கிய
பயணம் தொடுக்கவும்,

வீழ்த்துதல் வெறி
தணித்து
வாழ்த்துதல் நெறி
வளர்க்கவும்,

ஆனந்தத்தின் எல்லைகளை
ஆசைகளின்
ஆடைகளால் போர்த்தாமல்,
நேசத்தின் தொடுதல்களால்
வார்த்தெடுக்கவும்,

மனிதம் நோக்கிய
பயணமே
புனிதம் தேக்கிய பயணம்
என்பதை உணரவும்,

இந்த புத்தாண்டு
புரிதல் விரிக்கட்டும்.

மாலை நேரக் கடற்கரையில்
கிளிஞ்சல் பொறுக்கும்
கவலைகளற்ற சிறகுகளுடன்
சிரிக்கும் சிறுவன் போல,

புத்தாண்டு நம்மைப் புதுப்பிக்கட்டும்
இனிய
நல்வாழ்த்துக்கள்.

4 comments on “புதுப்பிக்கட்டும் புத்தாண்டு

  1. Nalla kavidhai, unarchigalum ullamum urchagathil thilaikka,
    indhe puthandau sirappaga amaya, unaglin varthaigal ookuvikkipadhai irukindrnae, nandri nandri nandri.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.